कार्य समिति

श्री देवेन्द्र कुमार राई उपाध्यक्ष

श्री देवेन्द्र कुमार राई
अध्यक्ष

श्री सुदेश कुमार राई उपाध्यक्ष

श्री सुदेश कुमार राई
उपाध्यक्ष

Mr-Subarna--Tamrakar

श्री सुवर्ण ताम्राकार
उपाध्यक्ष

bimala-kumari-rai-new

श्रीमती बिमला राई
सचिव

श्री चन्द्र घले गुरुङ्

श्री चन्द्र घले गुरुङ्
सहसचिव

श्री रोम प्रसाद राई कोषाध्यक्ष

श्री रोम प्रसाद राई
कोषाध्यक्ष

श्रीमती विष्णु कुलुङ्ग सहकोषाध्यक्ष

श्रीमती विष्णु कुलुङ्ग
सहकोषाध्यक्ष

सदस्य

श्री जितेन्द्र अधिकारी

श्री जितेन्द्र अधिकारी

श्री राम गुरुङ्ग

श्री राम गुरुङ्ग

श्री भक्त बहादुर राई

श्री भक्त बहादुर राई

श्री राम कुमार लामा

श्री राम कुमार लामा

श्री डिल्लीशेर राई

श्री डिल्लीशेर राई

श्री मान बहादुर राई

श्री मान बहादुर राई

श्री धर्मेन्द्र परियार

श्री धर्मेन्द्र परियार

श्री उमा राज तामाङ्

श्री उमा राज तामाङ्

श्री बिर चन्द्र राई

श्री बिर चन्द्र राई

श्री गंगा राज राई

श्री गंगा राज राई

श्रीमती निता राई

श्रीमती निता राई

श्री प्रेम राज राई

श्री प्रेम राज राई

श्री दिलिप हिराङ राई

श्री दिलिप हिराङ राई

श्री बिकाश राई

श्री बिकाश राई

श्री महा प्रसाद राई

श्री महा प्रसाद राई

सुश्री रोमिया राई

सुश्री रोमिया राई

श्री प्रेम बहादुर राई

श्री प्रेम बहादुर राई

श्री देवी कुमार राई

श्री देवी कुमार राई

श्री दिप बहादुर राई

श्री दिप बहादुर राई

श्री सन्तोष राई

सल्लाहकार

श्री फुर्बा शेर्पा भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री फुर्बा शेर्पा
भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री दिलमान खिमदुङ्ग राई
भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री कृष्ण रुचेन्बुंग राई

श्री कृष्ण रुचेन्बुंग राई

श्री धर्मा तामाङ्

श्री धर्मा तामाङ्

श्री प्रताप सिं राई

श्री प्रताप सिं राई

श्रीमती मीना कुमारी राई

श्रीमती मीना कुमारी राई

श्री रुद्र श्रेष्ठ

श्री रुद्र श्रेष्ठ

प्रेम गुरुङ् दुबो

श्री प्रेम गुरुङ् दुबो

श्री मान बहादुर राई

श्री मान बहादुर राई

श्री प्रेम कुमार (बान्तवा) राई

श्री प्रेम कुमार (बान्तवा) राई